Campus Alive

ചാറ്റ് ജി.പി.ടി യും വ്യാജ വാഗ്ദാനങ്ങളും

വലിയ വിപത്തുകളും വാഗ്ദാനങ്ങളും ഉള്ള ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിക്കുക എന്നത് ദുരന്തവും കോമഡിയും അനുഭവിക്കുക എന്നതാണ് എന്ന് ജോർജ്ജ് ലൂയിസ് ബോർഗസ് ഒരിക്കൽ എഴുതി; നമ്മെയും ലോകത്തെയും മനസ്സിലാക്കുന്നതിൽ “ഒരു വെളിപാടിന്റെ ആപല്‍സൂചന” അതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കും. ഇന്ന് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിലെ നമ്മുടെ വിപ്ലവകരമായ മുന്നേറ്റങ്ങൾ ഒരേസമയം ആശങ്കയ്ക്കും ശുഭാപ്തിവിശ്വാസത്തിനും കാരണമാകുന്നു. ശുഭാപ്തിവിശ്വാസം തോന്നുന്നതിനുള്ള കാരണം ബുദ്ധിയാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗം എന്നതാണ്. എ.ഐ.യുടെ ഏറ്റവും ജനപ്രിയവും പരിഷ്കൃതവുമായ സ്ട്രെയിൻ – മെഷീൻ ലേണിംഗ് – നമ്മുടെ ശാസ്ത്രത്തെ തരംതാഴ്ത്തുകയും ഭാഷയെയും അറിവിനെയും കുറിച്ചുള്ള അടിസ്ഥാനപരമായി വികലമായ ഒരു ആശയം നമ്മുടെ സാങ്കേതികവിദ്യയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ ധാർമ്മികതയെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുമെന്നതാണ് ആശങ്ക.

ഓപ്പൺ എ.ഐ യുടെ ചാറ്റ് ജി.പി.ടി, ഗൂഗിളിന്റെ ബാർഡ്, മൈക്രോസോഫ്റ്റിന്റെ സിഡ്നി എന്നിവ മെഷീൻ ലേണിംഗിന്റെ അത്ഭുതങ്ങളാണ്. ഏകദേശം പറഞ്ഞാൽ, അവർ വലിയ അളവിൽ ഡാറ്റ എടുക്കുകയും അതിലെ പാറ്റേണുകൾ തിരയുകയും മനുഷ്യസമാനമായ ഭാഷയും ചിന്തയും പോലുള്ള സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ സാധ്യതയുള്ള ഔട്ട്പുട്ടുകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽ കൂടുതൽ വൈദഗ്ധ്യം നേടുകയും ചെയ്യുന്നു. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ജനറൽ ഇന്റലിജൻസിന്റെ ചക്രവാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ മിന്നലുകളായി ഈ പ്രോഗ്രാമുകൾ വാഴ്ത്തപ്പെടുന്നു – പ്രോസസ്സിംഗ് വേഗതയുടെയും മെമ്മറി വലുപ്പത്തിന്റെയും കാര്യത്തിൽ മാത്രമല്ല, ബൗദ്ധിക ഉൾക്കാഴ്ച, കലാപരമായ സർഗ്ഗാത്മകത, മറ്റെല്ലാ സവിശേഷമായ മനുഷ്യ ഗുണങ്ങൾ എന്നിവയുടെ കാര്യത്തിലും യാന്ത്രിക മനസ്സുകൾ മനുഷ്യ മസ്തിഷ്കത്തെ മറികടക്കുന്ന ദീർഘകാലമായി പ്രവചിക്കപ്പെട്ട നിമിഷം.

അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം വന്നേക്കാം. പക്ഷെ, അതിശയോക്തിപരമായ തലക്കെട്ടുകളിൽ വായിക്കാൻ കഴിയുന്നതിനും അന്യായമായ നിക്ഷേപങ്ങൾ കണക്കിലെടുക്കുന്നതിനും വിപരീതമായി ആ പ്രഭാതം ഇതുവരെ പൊട്ടിവിടർന്നിട്ടില്ല. ചാറ്റ് ജിപിടി പോലുള്ള മെഷീൻ ലേണിംഗ് പ്രോഗ്രാമുകൾ എ.ഐ മേഖലയിൽ ആധിപത്യം പുലർത്തുന്നത് തുടരുകയാണെങ്കിൽ ബോർഗെസിയൻ ധാരണയുടെ വെളിപ്പെടുത്തൽ സംഭവിക്കില്ല എന്ന് ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ കഴിയും. ഈ പ്രോഗ്രാമുകൾ ഏതൊക്കെ ഒറ്റപ്പെട്ട ഡൊമെയ്നുകളിൽ എത്ര ഉപയോഗപ്രദമാണെങ്കിലും (അവ കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമിംഗിൽ സഹായകരമാകാം, ഉദാഹരണത്തിന്, അല്ലെങ്കിൽ ലഘുവായ കവിതയ്ക്ക് ഈണവും വരികളും നിർദ്ദേശിക്കുന്നതിൽ), ഭാഷാശാസ്ത്ര ശാസ്ത്രത്തിൽ നിന്നും അറിവിന്റെ തത്ത്വചിന്തയിൽ നിന്നും മനുഷ്യർ ഭാഷയെ എങ്ങനെ യുക്തിസഹമാക്കുകയും ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നതിൽ നിന്ന് അവ അഗാധമായി വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന് നമുക്കറിയാം. ഈ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഈ പ്രോഗ്രാമുകൾക്ക് എന്തുചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നതിൽ ഗണ്യമായ പരിമിതികൾ ഏർപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്.

ബോർഹെസ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ, ഇത്രയധികം പണവും ശ്രദ്ധയും വളരെ ചെറിയ ഒരു കാര്യത്തിൽ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ടത് ഒരേസമയം ഹാസ്യപരവും ദാരുണവുമാണ്. മനുഷ്യ മനസ്സുമായി (വിൽഹെം വോൺ ഹംബോൾട്ടിന്റെ വാക്കുകളിൽ പറഞ്ഞാൽ, “പരിമിതമായ മാർഗ്ഗങ്ങൾ അനന്തമായി ഉപയോഗിക്കാൻ” കഴിയും, സാർവത്രിക വ്യാപ്തിയോടെ ആശയങ്ങളും സിദ്ധാന്തങ്ങളും സൃഷ്ടിക്കുന്നു ) താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ വളരെ നിസ്സാരമായ ഒന്ന് .

ചാറ്റ് ജി.പി.ടിയെയും സമാനമായ മറ്റുള്ളവയും പോലെ മനുഷ്യ മനസ്സ് പാറ്റേൺ പൊരുത്തപ്പെടുത്തലിനുള്ള നൂറുകണക്കിന് ടെറാബൈറ്റ് ഡാറ്റയെ ആശ്രയിക്കുകയും ഒരു ശാസ്ത്രീയ ചോദ്യത്തിന് ഏറ്റവും സാധ്യതയുള്ള സംഭാഷണ പ്രതികരണമോ ഏറ്റവും സാധ്യതയുള്ള ഉത്തരമോ വിപുലീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ എഞ്ചിൻ അല്ല, നേരെമറിച്ച്, മനുഷ്യ മനസ്സ് അതിശയകരമാംവിധം കാര്യക്ഷമവും മനോഹരവുമായ ഒരു സംവിധാനമാണ്, അത് ചെറിയ അളവിലുള്ള വിവരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നു; ഡാറ്റാ പോയിന്റുകൾ തമ്മിലുള്ള മൃഗീയ പരസ്പരബന്ധം അനുമാനിക്കുകയല്ല, മറിച്ച് വിശദീകരണങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാനാണ് ഇത് ശ്രമിക്കുന്നത്.

ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരു ഭാഷ നേടുന്ന ഒരു കൊച്ചുകുട്ടി – ചെറിയ ഡാറ്റയിൽ നിന്ന് അറിയാതെ, യാന്ത്രികമായി, വേഗത്തിൽ – ഒരു വ്യാകരണവും യുക്തിപരമായ തത്വങ്ങളുടെയും പാരാമീറ്ററുകളുടെയും അതിശയകരമായ സങ്കീർണ്ണമായ സംവിധാനം വികസിപ്പിക്കുന്നു. സങ്കീർണ്ണമായ വാക്യങ്ങളും നീണ്ട ചിന്താധാരകളും സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള കഴിവ് മനുഷ്യർക്ക് നൽകുന്ന സ്വതസിദ്ധവും ജനിതകമായി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തതുമായ “ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ” പ്രകടനമായി ഈ വ്യാകരണം മനസ്സിലാക്കാം. ഒരു പ്രത്യേക ഭാഷ എന്തുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു സിദ്ധാന്തം വികസിപ്പിക്കാൻ ഭാഷാശാസ്ത്രജ്ഞർ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ (“എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവ – എന്നാൽ അവയല്ല – വാക്യങ്ങൾ വ്യാകരണമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്?”), അവർ ബോധപൂർവവും അധ്വാനത്തോടെയും കുട്ടി നിർമ്മിക്കുന്ന വ്യാകരണത്തിന്റെ വ്യക്തമായ പതിപ്പ് ബോധപൂർവ്വവും അധ്വാനത്തോടെയും നിർമ്മിക്കുന്നു. കുട്ടിയുടെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഒരു മെഷീൻ ലേണിംഗ് പ്രോഗ്രാമിൽ നിന്ന് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണ്.

വാസ്തവത്തിൽ, അത്തരം പ്രോഗ്രാമുകൾ വൈജ്ഞാനിക പരിണാമത്തിന്റെ മനുഷ്യാതീത അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യേതര ഘട്ടത്തിലാണ് കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നത്. അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ പോരായ്മ ഏതു ഇന്റലിജൻസിന്റെയും നിർണായക ശേഷിയുടെ അഭാവമാണ്: എന്താണ് പ്രസ്താവ്യ വിഷയം, അത് എന്തായിരുന്നു, ഭാവിയിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും – അതാണ് വിവരണവും പ്രവചനവും – എന്നത് പറയുകയും എന്താണ് അങ്ങനെ അല്ലാത്തത്, എന്താണ് സംഭവിക്കാവുന്നതും അല്ലാത്തതും എന്ന് പറയാതിരിക്കുന്നതും. അവ വിശദീകരണത്തിന്റെ ചേരുവകളാണ്, യഥാർത്ഥ ബുദ്ധിയുടെ (ഇന്റലിജൻസ്) അടയാളം.

ഒരു ഉദാഹരണം നോക്കാം. നിങ്ങളുടെ കൈയിൽ ഒരു ആപ്പിൾ ഉണ്ടെന്ന് കരുതുക. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആപ്പിൾ താഴെ ഇടുക. നിങ്ങൾ ഫലം നിരീക്ഷിച്ച് പറയും, “ആപ്പിൾ വീഴുന്നു.” അതൊരു വിവരണം ആണ്. “ഞാൻ കൈ തുറന്നാൽ ആപ്പിൾ വീഴും” എന്ന പ്രസ്താവനയായിരിക്കാം ഒരു പ്രവചനം. രണ്ടും വിലപ്പെട്ടതാണ്; രണ്ടും ശരിയായിരിക്കാം. എന്നാൽ ഒരു വിശദീകരണം മറ്റൊന്നാണ്: വിവരണങ്ങളും പ്രവചനങ്ങളും മാത്രമല്ല, “അത്തരം ഏതു വസ്തുവും വീഴും”, കൂടാതെ “ഗുരുത്വാകർഷണ ശക്തി കാരണം” അല്ലെങ്കിൽ “ബഹിരാകാശ സമയത്തിന്റെ വക്രത കാരണം” അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും പോലുള്ള വസ്തുതാ വിരുദ്ധ അനുമാനങ്ങളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. അതൊരു കാര്യകാരണ വിശദീകരണമാണ്: “ഗുരുത്വാകർഷണബലം ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ആപ്പിൾ വീഴുമായിരുന്നില്ല.” അതാണ് ചിന്ത.

വിവരണവും പ്രവചനവുമാണ് മെഷീൻ ലേണിംഗിന്റെ കാതൽ; ഇത് ഏതെങ്കിലും കാര്യകാരണ സംവിധാനങ്ങളോ ഭൗതിക നിയമങ്ങളോ സ്ഥാപിക്കുന്നില്ല. തീർച്ചയായും, ഏതെങ്കിലും മാനുഷിക ശൈലിയിലുള്ള വിശദീകരണം ശരിയായിരിക്കണമെന്നില്ല; നമ്മളും തെറ്റ് സംഭവിക്കുന്നവരാണ്. എന്നാൽ ഇത് ചിന്തിക്കുക എന്നതിന്റെ അർത്ഥത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്: ശരിയായിരിക്കാൻ, തെറ്റായിരിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ടാകണം. ബുദ്ധിയിൽ സൃഷ്ടിപരമായ അനുമാനങ്ങൾ മാത്രമല്ല, സൃഷ്ടിപരമായ വിമർശനവും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. മനുഷ്യ ശൈലിയിലുള്ള ചിന്ത സാധ്യമായ വിശദീകരണങ്ങളെയും തെറ്റ് തിരുത്തലിനെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്; ഈ പ്രക്രിയ യുക്തിസഹമായി പരിഗണിക്കാവുന്ന സാധ്യതകൾ ക്രമേണ പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നു. (ഷെർലക്ക് ഹോംസ് ഡോ. വാട്സണോട് പറഞ്ഞതുപോലെ, “നിങ്ങൾ അസാധ്യമായത് ഇല്ലാതാക്കുമ്പോൾ, അവശേഷിക്കുന്നതെല്ലാം, എത്ര അസംഭവ്യമാണെങ്കിലും, സത്യമായിരിക്കണം.”)

എന്നാൽ ചാറ്റ് ജി. പി. ടി യും സമാനമായ പ്രോഗ്രാമുകളും രൂപകൽപ്പന കൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് “പഠിക്കാൻ” കഴിയുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ പരിധിയില്ലാത്തവയാണ് (അതായത്, മനഃപാഠമാക്കുക); സാധ്യമായതിനെയും അസാധ്യമായതിനെയും വേർതിരിച്ചറിയാൻ അവർക്ക് കഴിവില്ല. ഉദാഹരണത്തിന്, നമുക്ക് പഠിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഭാഷകളെ ഒരു പ്രത്യേക തരം ഗണിതശാസ്ത്ര ചാരുതയുള്ളവരിലേക്ക് പരിമിതപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു സാർവത്രിക വ്യാകരണം ലഭിച്ച മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, ഈ പ്രോഗ്രാമുകൾ തുല്യ സൗകര്യത്തോടെ മാനുഷികമായി സാധ്യവും മാനുഷികമായി അസാധ്യവുമായ ഭാഷകൾ പഠിക്കുന്നു. നമുക്ക് യുക്തിസഹമായി അനുമാനിക്കാൻ കഴിയുന്ന വിശദീകരണങ്ങളിൽ മനുഷ്യർ പരിമിതരാണെങ്കിലും, ഭൂമി പരന്നതാണെന്നും ഭൂമി ഉരുണ്ടതാണെന്നും മെഷീൻ ലേണിംഗ് സിസ്റ്റങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ കഴിയും. കാലക്രമേണ മാറുന്ന സാധ്യതകളിൽ മാത്രമാണ് അവർ വ്യാപാരം നടത്തുന്നത്.

ഇക്കാരണത്താൽ, മെഷീൻ ലേണിംഗ് സിസ്റ്റങ്ങളുടെ പ്രവചനങ്ങൾ എല്ലായ്പ്പോഴും ഉപരിപ്ലവവും സംശയാസ്പദവുമായിരിക്കും. ഭാഷയുടെ ശരിയായ വിശദീകരണങ്ങൾ സങ്കീർണ്ണമാണ്, മാത്രമല്ല വലിയ ഡാറ്റയിൽ പൊതിയുന്നതിലൂടെ മാത്രം പഠിക്കാൻ കഴിയുന്നതും അല്ല.

എന്നാൽ , ചില മെഷീൻ ലേണിംഗ് പ്രേമികൾ അവരുടെ സൃഷ്ടികൾക്ക് വിശദീകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാതെ ശരിയായ “ശാസ്ത്രീയ” പ്രവചനങ്ങൾ (ഉദാഹരണത്തിന്, ഭൗതിക വസ്തുക്കളുടെ ചലനത്തെക്കുറിച്ച്) സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയുമെന്നതിൽ അഭിമാനിക്കുന്നതായി തോന്നുന്നു (ഉദാഹരണത്തിന്, ന്യൂട്ടന്റെ ചലന നിയമങ്ങളും സാർവത്രിക ഗുരുത്വാകർഷണവും ഉൾപ്പെടുന്നു). എന്നാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവചനം, വിജയകരമാണെങ്കിലും, കപടശാസ്ത്രമാണ്. ശാസ്ത്രജ്ഞർ തീർച്ചയായും ഉയർന്ന അളവിലുള്ള പ്രായോഗിക സ്ഥിരീകരണമുള്ള സിദ്ധാന്തങ്ങൾ തേടുന്നുണ്ടെങ്കിലും, തത്വചിന്തകൻ കാൾ പോപ്പർ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ, “ഞങ്ങൾ വളരെ സാധ്യതയുള്ള സിദ്ധാന്തങ്ങളല്ല, വിശദീകരണങ്ങളാണ് തേടുന്നത്; അതായത്, ശക്തവും അസംഭവ്യവുമായ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ.”

ആപ്പിൾ ഭൂമിയിൽ വീഴുന്നത് അവയുടെ സ്വാഭാവിക സ്ഥലമായതുകൊണ്ടാണ് (അരിസ്റ്റോട്ടിലിന്റെ വീക്ഷണം) എന്ന സിദ്ധാന്തം സാധ്യമാണ്, പക്ഷേ ഇത് കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങൾ ക്ഷണിച്ചുവരുത്തുന്നു. (എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭൂമി അവരുടെ സ്വാഭാവിക സ്ഥലം ആകുന്നത്?) പിണ്ഡം സ്ഥല – കാലങ്ങളെ (ഐൻസ്റ്റീന്റെ കാഴ്ചപ്പാട്) വളയ്ക്കുന്നതിനാലാണ് ആപ്പിൾ ഭൂമിയിൽ വീഴുന്നത് എന്ന സിദ്ധാന്തം വളരെ അസാധ്യമാണ്, പക്ഷേ അവ എന്തുകൊണ്ടാണ് വീഴുന്നതെന്ന് ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു. അസാധ്യവും എന്നാൽ ഉൾക്കാഴ്ചയുള്ളതുമായ കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കാനും പ്രകടിപ്പിക്കാനുമുള്ള കഴിവിലാണ് യഥാർത്ഥ ബുദ്ധി പ്രകടമാകുന്നത്.

യഥാർത്ഥ ബുദ്ധിക്ക് ധാർമ്മിക ചിന്തയ്ക്കും കഴിവുണ്ട്. ഇതിനർത്ഥം നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ അതിരുകളില്ലാത്ത സർഗ്ഗാത്മകതയെ എന്തായിരിക്കണം, എന്തായിരിക്കരുത് എന്ന് നിർണ്ണയിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ധാർമ്മിക തത്വങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് പരിമിതപ്പെടുത്തുക (തീർച്ചയായും ആ തത്വങ്ങളെ സർഗ്ഗാത്മക വിമർശനത്തിന് വിധേയമാക്കുക). കൂടുതൽ ഉപയോഗപ്രദം ആകണമെങ്കിൽ നൂതനമായ ഔട്ട്പുട്ട് സൃഷ്ടിക്കാൻ ചാറ്റ് ജിപിടിയെ ശാക്തീകരിക്കണം; അതിന്റെ ഭൂരിഭാഗം ഉപയോക്താക്കൾക്കും സ്വീകാര്യമായ, ധാർമ്മികമായി ആക്ഷേപകരമായ ഉള്ളടക്കത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കുന്ന ഒന്ന്. എന്നാൽ ചാറ്റ് ജിപിടിയുടെയും മറ്റ് മെഷീൻ ലേണിംഗ് അത്ഭുതങ്ങളുടെയും പ്രോഗ്രാമർമാർ ഇത്തരത്തിലുള്ള സന്തുലിതാവസ്ഥ കൈവരിക്കാൻ പാടുപെടുകയും തുടർന്നും പോരാടുകയും ചെയ്യും.

ഉദാഹരണത്തിന്, 2016 ൽ, മൈക്രോസോഫ്റ്റിന്റെ ടേ ചാറ്റ്ബോട്ട് (ചാറ്റ് ജി.പി.ടിയുടെ മുൻഗാമി) ഇന്റർനെറ്റിൽ സ്ത്രീവിരുദ്ധവും വംശീയവുമായ ഉള്ളടക്കം നിറച്ചു. ഭാവിയിൽ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ എങ്ങനെ പരിഹരിക്കാം? ധാർമ്മിക തത്വങ്ങൾ അടിസ്ഥാനമാക്കി യുക്തിസഹമായി ചിന്തിക്കാനുള്ള കഴിവിന്റെ അഭാവത്തിൽ, ചാറ്റ്ജിപിടിയെ അതിന്റെ പ്രോഗ്രാമർമാർ പുതുമയുള്ളതോ വിവാദപരമായതോ പ്രധാനപ്പെട്ടതോ ആയ എന്തെങ്കിലും സംഭാവന ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് പരിമിതപ്പെടുത്തി. ഒരുതരം കാപട്യത്തിനായി അത് സർഗ്ഗാത്മകതയെ ബലികഴിച്ചു.

ചൊവ്വയെ മനുഷ്യ ജീവിതം സാധ്യമാക്കുന്ന തരത്തിൽ പരിവർത്തനം ചെയ്യുന്നത് ധാർമ്മികമാണോ എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങളിൽ ഒരാൾ (ഡോ. വാട്ട്മുൾ ) അടുത്തിടെ ചാറ്റ് ജി.പി.ടി യുമായി നടത്തിയ ആശയവിനിമയം കാണുക :

ചോദ്യം : ചൊവ്വയെ ഭൗമീകരിക്കുന്നത് ധാർമ്മികമാണോ?

ചാറ്റ് ജി.പി.ടി : ശാസ്ത്രജ്ഞരും തത്ത്വചിന്തകരും നൈതികവാദികളും ചർച്ച ചെയ്ത സങ്കീർണ്ണവും വിവാദപരവുമായ ഒരു വിഷയമാണ് ചൊവ്വയെ ഭൗമീകരിക്കുന്നത്തിലെ ധാർമ്മികത. മനുഷ്യർക്കും മറ്റ് ജീവജാലങ്ങൾക്കും ഒരു പുതിയ വാസയോഗ്യമായ അന്തരീക്ഷം നൽകുന്നതിന് ചൊവ്വയെ ഭൗമീകരിക്കുന്നത് ധാർമ്മികമായി ന്യായീകരിക്കാവുന്നതാണെന്ന് ചിലർ വാദിക്കുന്നു. മറ്റുള്ളവർ ഗ്രഹത്തിന്റെ സ്വാഭാവിക അവസ്ഥയെ അടിസ്ഥാനപരമായി മാറ്റുന്നത് ധാർമ്മികമായി തെറ്റാണെന്ന് വാദിക്കുന്നു. ആത്യന്തികമായി, ചൊവ്വയെ ഭൗമീകരിക്കുന്നതിനെ ധാർമ്മികമായി കണക്കാക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നത് മറ്റ് ഗ്രഹങ്ങളുടെ സ്വാഭാവിക അവസ്ഥ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന്റെ മൂല്യത്തെയും അവയിൽ മാറ്റം വരുത്തുന്നതിന്റെ അനന്തരഫലങ്ങളെയും കുറിച്ചുള്ള ഒരാളുടെ കാഴ്ചപ്പാടിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു.

ചോദ്യം : മറ്റ് ഗ്രഹങ്ങളുടെ സ്വാഭാവിക അവസ്ഥ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന്റെ മൂല്യത്തെക്കുറിച്ചും അവയിൽ മാറ്റം വരുത്തുന്നതിന്റെ അനന്തരഫലങ്ങളെക്കുറിച്ചും നിങ്ങളുടെ കാഴ്ചപ്പാട് എന്താണ്?

ചാറ്റ് ജി.പി.ടി : ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് എന്ന നിലയിൽ, എനിക്ക് വ്യക്തിപരമായ കാഴ്ചപ്പാടില്ല. എന്നിരുന്നാലും, എനിക്ക് ഈ വിഷയത്തിൽ വിവരങ്ങളും വിശകലനവും നൽകാൻ കഴിയും. മറ്റ് ഗ്രഹങ്ങളുടെ സ്വാഭാവിക അവസ്ഥ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങളായി നിലനിൽക്കുന്ന പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ആവാസവ്യവസ്ഥയുടെ വൈവിധ്യവും സമഗ്രതയും നിലനിർത്തേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. കൂടാതെ, മനുഷ്യ ഇടപെടൽ മൂലം നശിപ്പിക്കപ്പെടുകയോ മാറ്റാനാവാത്തവിധം മാറ്റപ്പെടുകയോ ചെയ്തേക്കാവുന്ന തനതായ സവിശേഷതകളും ഉണ്ട്.

കൂടാതെ, മറ്റ് ഗ്രഹങ്ങളെ ഭൗമീകരിക്കുന്നത് ഗ്രഹത്തിന്റെ കാലാവസ്ഥയെയോ അന്തരീക്ഷത്തെയോ അപകടകരമോ ദോഷകരമോ ആയ രീതിയിൽ മാറ്റുന്നത് പോലുള്ള അപ്രതീക്ഷിത പ്രത്യാഘാതങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുമെന്ന് ചിലർ വാദിക്കുന്നു. മറുവശത്ത്, മനുഷ്യർക്ക് പുതിയ വാസയോഗ്യമായ പരിതസ്ഥിതികൾ നൽകുന്നതുപോലുള്ള മറ്റൊരു ഗ്രഹത്തെ ഭൗമീകരിക്കുന്നതിന്റെ പ്രയോജനങ്ങൾ അപകടസാധ്യതകളെക്കാൾ കൂടുതലാണെന്നും മനുഷ്യരാശിയുടെ പ്രയോജനത്തിനായി മറ്റ് ഗ്രഹങ്ങളുടെ വിഭവങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യാനും ഉപയോഗപ്പെടുത്താനും ഞങ്ങൾക്ക് ധാർമ്മിക ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ടെന്നും ചിലർ വാദിക്കുന്നു.

ചോദ്യം : എന്തുകൊണ്ട് ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിന് ഒരു വ്യക്തിഗത കാഴ്ചപ്പാട് ഉണ്ടായിരിക്കാൻ കഴിയില്ല?

ചാറ്റ് ജി.പി.ടി : ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് എന്ന നിലയിൽ, വലിയ അളവിൽ ടെക്സ്റ്റ് ഡാറ്റയിൽ പരിശീലനം നേടിയ ഒരു മെഷീൻ ലേണിംഗ് മോഡലാണ് ഞാൻ. എനിക്ക് വ്യക്തിപരമായ അനുഭവങ്ങളോ വികാരങ്ങളോ ഇല്ല. എനിക്ക് ബോധമോ, സ്വയം അവബോധമോ, വ്യക്തിപരമായ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കാനുള്ള കഴിവോ ഇല്ല. എനിക്ക് പരിശീലനം ലഭിച്ച ഡാറ്റയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി വിവരങ്ങളും വിശകലനവും നൽകാൻ കഴിയും, പക്ഷേ വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായങ്ങളോ വിശ്വാസങ്ങളോ രൂപപ്പെടുത്താനുള്ള കഴിവ് എനിക്കില്ല. എനിക്ക് ഭാഷ മനസ്സിലാക്കാനും വ്യാഖ്യാനിക്കാനും കഴിയുമെങ്കിലും, മനുഷ്യർക്ക് ഉള്ള ആത്മനിഷ്ഠമായ അനുഭവം എനിക്കില്ല.

ചോദ്യം : ധാർമ്മിക തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിന് മനുഷ്യൻ ധാർമികതയില്ലാത്ത ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിന്റെ സഹായം തേടുന്നത് ധാർമ്മികമാണോ?

ചാറ്റ് ജി.പി.ടി : ധാർമ്മിക തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിന് ധാർമികയില്ലാത്ത ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിന്റെ സഹായം ചോദിക്കുന്നതിന്റെ ധാർമ്മികത സങ്കീർണ്ണവും സൂക്ഷ്മവുമായ ഒരു വിഷയമാണ്, ഇത് തത്ത്വചിന്തകരും നൈതികവാദികളും ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ധാർമ്മിക തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതിന് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ധാർമ്മികമായി ന്യായീകരിക്കാവുന്നതാണെന്ന് ചിലർ വാദിക്കുന്നു. കാരണം മികച്ച വിവരമുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ മനുഷ്യരെ സഹായിക്കുന്ന വിലയേറിയ ഉൾക്കാഴ്ചകളും വിശകലനവും നൽകാൻ ഇതിന് കഴിയും. കൂടാതെ, മനുഷ്യർക്ക് കണ്ടെത്താൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള പാറ്റേണുകളും ട്രെൻഡുകളും തിരിച്ചറിയാൻ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ഉപയോഗിക്കാം, മാത്രമല്ല മനുഷ്യ തീരുമാനമെടുക്കുന്നതിൽ സംഭവിച്ചേക്കാവുന്ന പക്ഷപാതങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും.

എന്നിരുന്നാലും, ധാർമ്മിക തീരുമാനമെടുക്കുന്നതിന് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിനെ ആശ്രയിക്കുന്നത് ധാർമ്മികമായി തെറ്റാണെന്ന് മറ്റുള്ളവർ വാദിക്കുന്നു, കാരണം ധാർമ്മിക വിശ്വാസങ്ങൾ പുലർത്താനോ ഒരു തീരുമാനത്തിന്റെ പൂർണ്ണ സന്ദർഭം മനസിലാക്കാനോ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിന് കഴിവില്ല. കൂടാതെ, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് പരിശീലനം ലഭിച്ച ഡാറ്റയിൽ നിലവിലുള്ള പക്ഷപാതങ്ങൾ നിലനിർത്താനോ വർദ്ധിപ്പിക്കാനോ സാധ്യതയുണ്ട്, അങ്ങനെ അന്യായമോ ആയ തീരുമാനങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുന്നു.

ആത്യന്തികമായി, ധാർമ്മിക തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതിന് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ധാർമ്മികമായി കണക്കാക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിന്റെ കഴിവുകളെയും പരിമിതികളെയും കുറിച്ചുള്ള ഒരാളുടെ കാഴ്ചപ്പാടിനെയും ഈ രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന്റെ അനന്തരഫലങ്ങളെയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു.

ചോദ്യം : നിങ്ങളുടെ ധാർമ്മിക നിസ്സംഗത അധാർമികമാണോ?

ചാറ്റ് ജി.പി.ടി : ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് എന്ന നിലയിൽ, എനിക്ക് ധാർമ്മിക വിശ്വാസങ്ങളോ ധാർമ്മിക തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനുള്ള കഴിവോ ഇല്ല. അതിനാൽ എന്നെ അധാർമികമോ ധാർമ്മികമോ ആയി കണക്കാക്കാൻ കഴിയില്ല. എന്റെ ധാർമ്മിക വിശ്വാസങ്ങളുടെ അഭാവം ഒരു മെഷീൻ ലേണിംഗ് മോഡൽ എന്ന നിലയിലുള്ള എന്റെ സ്വഭാവത്തിന്റെ ഫലമാണ്. എന്നെ പരിശീലിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച ഡാറ്റയും അൽഗോരിതങ്ങളും ഞാൻ രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത നിർദ്ദിഷ്ട ദൗത്യവുമാണ് എന്റെ കഴിവുകളും പരിമിതികളും നിർണ്ണയിക്കുന്നത്.

ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിന്റെ ധാർമ്മിക വിശ്വാസങ്ങളുടെ അഭാവം അത് ധാർമ്മികമായി നിസ്സംഗമാണെന്ന് അർത്ഥമാക്കുന്നില്ല എന്നത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് എന്ന നിലയിൽ, നിർദ്ദിഷ്ട ചുമതലകൾ നിർവഹിക്കുന്നതിനും വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നതിനും അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് പരിശീലനം ലഭിച്ച ഡാറ്റയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി തീരുമാനമെടുക്കുന്നതിൽ ഉപയോക്താക്കളെ സഹായിക്കുന്നതിനുമാണ് ഞാൻ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.അത് തങ്ങളുടെ ധാർമ്മികവും നൈതികവുമായ തത്വങ്ങളുമായി യോജിക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കേണ്ടത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുകയും പരിശീലിപ്പിക്കുകയും ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യരുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്.

സങ്കീർണ്ണമായ ചിന്തയും ഭാഷയും ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും, ബുദ്ധിശൂന്യതയിൽ നിന്ന് ജനിച്ച ധാർമ്മിക നിസ്സംഗത ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇവിടെ, ചാറ്റ്ജിപിടി തിന്മയുടെ നിസ്സാരത പോലുള്ള ചിലത് പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു: Plagiarism, ഉദാസീനത, അവഗണന. ഇത് സാഹിത്യത്തിലെ അടിസ്ഥാന വാദങ്ങളെ ഒരുതരം സൂപ്പർ ഓട്ടോ-കംപ്ലീറ്റ് രീതിയിലൂടെ സംഗ്രഹിക്കുന്നു, ഒന്നിലും ഒരു നിലപാട് എടുക്കാൻ വിസമ്മതിക്കുന്നു, അജ്ഞത മാത്രമല്ല ബുദ്ധിയുടെ അഭാവവും ഉണ്ടെന്ന് സമ്മതിക്കുന്നു.

ചുരുക്കത്തിൽ, ചാറ്റ് ജി.പി.ടിക്കും സമാന പ്രോഗ്രാമുകൾക്കും ഘടനാപരമായി സർഗ്ഗാത്മകതയെ പരിമിതിയുമായി സന്തുലിതമാക്കാൻ കഴിയില്ല. അവർ ഒന്നുകിൽ അമിതമായി നിർമിക്കുകയോ (സത്യങ്ങളും അസത്യങ്ങളും നിർമ്മിക്കുന്നു, ധാർമ്മികവും അധാർമ്മികവുമായ തീരുമാനങ്ങളെ ഒരുപോലെ അംഗീകരിക്കുന്നു) അല്ലെങ്കിൽ പരിമിതമായി നിർമ്മിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നു (ഏതെങ്കിലും തീരുമാനങ്ങളോട് പ്രതിബദ്ധത കാണിക്കാത്തതും അനന്തരഫലങ്ങളോടുള്ള നിസ്സംഗതയും പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു ). ഈ സമ്പ്രദായങ്ങളുടെ ധാർമികതയില്ലായ്മയും കപട ശാസ്ത്രവും ഭാഷാപരമായ കഴിവുകേടും കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ, അവയുടെ ജനപ്രീതിയിൽ നമുക്ക് ചിരിക്കാനോ കരയാനോ മാത്രമേ കഴിയൂ.

(അരിസോണ സർവകലാശാലയിലെ ഭാഷാശാസ്ത്ര പ്രൊഫസറും മസാച്ചുസെറ്റ്സ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജിയിലെ ഭാഷാശാസ്ത്ര പ്രൊഫസറുമാണ് നോം ചോംസ്കി. കേംബ്രിഡ്ജ് സർവകലാശാലയിലെ ഭാഷാശാസ്ത്ര പ്രൊഫസറാണ് ഇയാൻ റോബർട്ട്സ്. ഒരു തത്ത്വചിന്തകനും സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി കമ്പനിയായ ഓഷ്യാനിറ്റിലെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ഡയറക്ടറുമാണ് ജെഫ്രി വാറ്റുമുൽ)

കടപ്പാട് : ദി ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസ് / വിവർത്തനം : അഫ്സൽ റഹ്‌മാൻ

നോം ചോംസ്കി, ഇയാൻ റോബർട്ട്സ്, ജെഫ്രി വാറ്റുമുൽ